Mångmiljonnota för renovering av Heden

Göteborgs stad har nu gjort en första beräkning av vad det kommer att kosta att renovera fotbollsplanerna på Heden. Sex-sju miljoner kronor tros arbetet kosta och fyra av fem planer kommer att vara stängda året ut.

Det var efter EM i ridsport i början av september som det stod klart att stora delar av Heden var totalförstörd. Enligt tidigare uttalanden hade man inte täckt planerna tillräckligt ordentligt inför hästevenemanget, vilket resulterade i djupa hjulspår och skador på konstgräsplanerna.

Nu har idrottsförvaltningen inom Göteborgs stad undersökt och räknat på reparationskostnaderna.

– Fyra av fem planer kommer att vara stängda året ut och vi beräknar kunna öppna dem igen senast våren 2018, säger Ann-Charlotte Hellman, fastighetschef på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Kostnaden för renoveringen beräknas till sex-sju miljoner kronor men det finns möjligheter att den kan bli lägre, ”om man återanvänder material och samordnar genomförandet effektivt”.

Föreningar har fått alternativa planer

Vem som ska betala är fortfarande oklart.

– Vi för nu diskussioner med Got Event kring underleverantörernas ansvar bland annat. Vi har inte landat i vem som ska betala vad än, säger Ann-Charlotte Hellman.

Stort fokus har lagts på att försöka rädda situationen för alla föreningar som blivit utan planer.

– Vi har lyckats lösa det bra. I stort sett alla föreningar som haft bokade planer har vi kunnat erbjuda alternativa träningstider på andra anläggningar, säger Ann-Charlotte Hellman.

Källa:  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/mangmiljonnota-for-renovering-av-heden