Hus och kaj får statsbidrag för renovering

Apotekarhuset i Köping och kajen i Borgåsund får bidrag från statliga Riksantikvarieämbetet. I båda fallen handlar det om kulturhistoriskt intressanta miljöer som restaureras.

Gamla apotekshuset i Köping – uppfört 1889-1890 och uppfört av den arkitekt, Theodor Dahl, som kom att sätta prägel på stora delar av centrala Köping efter stadsbranden 1889 – är i behov av fasadrenovering. De renoveringarna av huset, som är uppfört på den tomt där Carl Wilhelm Scheele drev sitt apotek, får 150 000 kronor i bidrag av Riksantikvarieämbetet. Fortsätt läsa