Tingsrätten flyttar till baracker

Tingsrätten flyttar i december till baracker i parken norr om Caprinus. En plats mitt i villaområdet, välkänd för sina fornlämningar.

Varbergs tingsrätt ska genomgå en grundlig renovering. Därför flyttar man under en tid ut ur lokalerna på Östra Långgatan 7. I parken vid Tingsgatan är markarbetet för de kommande barackerna i full gång.

– Man bör nog kalla det paviljonger, säger Johan Bengtsson som är anläggare på markplaneringen och just nu arbetar med bygget av den temporära tingsrätten. Han har varit på plats sedan i måndags när bygget drog igång.

– Just nu schaktar vi och vi har haft arkeologer på plats som följt arbetet, säger Johan Bengtsson. Än så länge har arkelogerna bara hittat sju svenska kronor som var runt tjugo år gamla.

Platsen ligger inte långt ifrån den gamla kyrkoruinen, i bakgrunden skymtar det stora träkorset.

– Detta är ett känt område för fornlämningar och därför finns det arkeologer på plats som bevakar bygget. Vi försöker styra undan byggen från sådana här platser men i slutändan är det en kostnadsfråga, säger Emma Östlund som är byggnadsantikvarie på Länsstyrelsen.

När bygget är klart kommer 260 kvadratmeter tingsrätt i form av baracker, liknande de som kan ses på skolgårdar, att stå i parken. De kommer finnas på platsen under två år. Något som de närmsta grannarna har delade meningar om.

– Grannarna bredvid oss får bygget precis framför sig så har inte varit populärt. Men vi har uteplatsen på taket så de stör egentligen inte oss så mycket. Jag kan tycka att det är okej eftersom det bara är temporärt, säger Gunnar Törnqvist som bor på andra sidan gatan från bygget.

Han och de andra boende på gatan lämnade tidigt förslag på att bygget skulle läggas på gräsplätten vid Ärlebo bil istället. Något som Gunnar Törnqvist säger att även byggarbetarna håller med om hade varit bättre. Men svaret blev att en placering av tingsrätten på den platsen skulle störa trafiken. Därför fortsätter bygget i parken.

– Vi väntar på att arkelogerna ska komma tillbaka på måndag så vi kan fortsätta. Då gräver vi det andra schaktet. Sen kommer vi lägga grus och gjuta betong som barackerna ska stå på, säger Johan Bengtsson. Tanken är att barackerna ska stå klara i december och då ska hela tingsrätten inhysas här.

Källa: http://www.hn.se/nyheter/tingsr%C3%A4tten-flyttar-till-baracker-1.4498148