Anlita rätt hantverkare

Titta på flera alternativ
Börja med att kontakta flera olika hantverkare som kan utföra ditt jobb. Låser du dig vid ett enda alternativ tappar du ett viktigt verktyg – att kunna jämföra deras erbjudande till dig. Du som kund är viktig för företagen och det ska du utnyttja. Låt dem visa att de verkligen vill ha din kund och att de ger dig deras absolut bästa erbjudande. Genom att ta in flera offerter får du en bra grund för att kunna jämföra vad som skiljer hantverkarna åt.

Kom ihåg: Du ska sitta ”i förarsätet” – du anlitar hantverkare utifrån dina önskemål, inte tvärtom.

Följ upp hantverkarens referenser
Om inte hantverkaren precis startat sitt företag så kan du med all säkerhet få referenser från tidigare jobb som din hantverkare utfört. Utnyttja detta och se om hantverkaren kan övertyga dig om att just det jobb du vill ha utfört ingår i deras ”repertoar”. Var heller inte rädd för att kontakta referenserna direkt och ställa frågor om hantverkaren, och kanske be att få titta på det utförda arbetet.

Några frågor som är bra att ställa till hantverkaren är:
Blev du nöjd med hantverkens arbete och det färdiga resultatet?
Fick du allt som stod skrivet i offerten?
Blev arbetet klart på tiden som var överenskommen?
Blev priset det ni kommit överens om?
Var hantverkaren lätt att diskutera med?

Kom ihåg: Ställ mycket frågor – både till hantverkaren och till referenspersonerna! Du ångrar bara frågorna du inte ställde.

Konsumentskydd
Som alltid när du som konsument köper något så omfattas du av konsumenttjänstlagen. Se till att du och hantverkaren kommer överens i ett avtal som skrivs under av båda parter, med ett sådant i handen kan du alltid bevisa vad ni kommit överens om och åberopa konsumenttjänstlagen om arbetet inte utförs korrekt. Boverket har en bra mall att utgå från för avtal med hantverkare.

Kom ihåg: Boverket och Konsumentverket har en bra mall för hur ett avtal kan se ut när du anlitar hantverkare.

Anlita hantverkare med F-skattesedel
Att din hantverkare ”har F-skatt” betyder att de är ett registrerat företag. Be hantverkaren om ett bevis på detta, eller kolla upp företagets namn på en gratistjänst som www.allabolag.se. Ett bolag som inte är registrerat som företag är juridiskt sett bara en privatperson, och en hantverkare utan företag ska du direkt välja bort som utförare av ditt jobb. Vill du vara verkligt noggrann kan du kontrollera att hantverkaren inte har några anmärkningar hos Kronofogden.

Kom ihåg: Har du företagets organisationsnummer får du bäst resultat när du söker efter deras F-skattesedel, söker du bara på företagsnamnet kan det vara annorlunda än det officiellt registrerade namnet.

Hantverkare som är medlemmar i branschorganisationer
Alla kunniga och seriösa hantverkare är inte nödvändigtvis medlemmar i någon branschorganisation, men väldigt många är det. Boverket har en bra förteckning över stora hantverkarorganisationer. Stirra dig dock inte blind på bara ett medlemskap, vilken hantverkare du bör anlita för just ditt jobb avgör du när du jämför offerter och ställer frågor till dina hantverkaralternativ.

Kom ihåg: Ring gärna branschorganisationen som är relevant för din hantverkare och fråga om de har några särskilda råd eller saker du bör tänka på.

Anlita hantverkaren, betala för utfört arbete
Ha som tumregel att betala för det arbete som faktiskt utförts. Att betala i förväg kan tyvärr vara början på strul om inte allt går enligt plan. Var tydlig i dialogen med din hantverkare så att ni är överens om vad som ska utföras, vad det ska kosta och när det ska betalas.

Kom ihåg: Ställ hellre en fråga för mycket än en för lite, du förtjänar att känna dig informerad och trygg under hela processen från offert till utfört arbete.

Kolla på checklistan när du anlitar hantverkare
Med Boverkets checklista (PDF) har du en bra utgångspunkt för vad du bör komma ihåg när det är dags att anlita hantverkare.

Kom ihåg: Grundtanken i processen är att få en bra och positiv relation med hantverkaren, komma överens om ett bra pris för jobbet och att skriva avtal på alla detaljer kring jobbet och betalningen.

Källa