Badrums-, köks- och VVS-arbeten

För företag och enskilda hantverkare som arbetar med renovering av kök och badrum finns det ett antal branschorganisationer och andra som på olika sätt certifierar, granskar eller på något vis arbetar med VVS-frågor. Här följer en kortare introduktion till de viktigaste att ha koll på när du utför eller köper in badrums-, köks- och VVS-arbeten.

VVS i fokus
Begreppet VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet och är idag vanligast att stöta på i samband med de arbeten som rörmokare utför och framför allt det som rör vatten och avlopp. Det finns såväl myndigheter som Boverket som ställer krav på exempelvis badrumsbyggen och det finns organisationer som drivs av företag som slutit sig samman, både VVS-företag och försäkringsbolag brukar ha ett finger med i spelet. Byggmentor går igenom några av dessa branschorganisationer som är relevanta för exempelvis den som ska bygge eller renovera badrum, eller dra om rören i köket.
Byggkeramikrådet – kakel och våtrum
En välkänd branschorganisation är BKR, Byggkeramikrådet, som utbildar och tar fram riktlinjer för hur keramiskt material, exempelvis kakel för kök eller badrum, används. BKR arbetar också med den tekniska utvecklingen och bevakar och deltar i framtagande av exempelvis golvbrunnar och våtrumsmaterial. Precis som för alla branschorganisationer är BKR:s regler fullständigt frivilliga att följa men ändå så pass etablerat att de flesta entreprenörer inom kök, badrum och VVS ser till att följa BKR:s anvisningar. Även domstolar kan vid tvister som uppstår vid bygge eller renovering utgå från vad BKR:s branschregler säger. Ta del av deras regelverk här.

Vad säger kommuner, myndigheter och lagen?
Generellt är det inga omfattande regler från samhällets sida när det gäller byggen eller renovering av kök och badrum utan snarare minimikrav som du måste uppfylla. De som finns hittar du direkt via Boverket. Vill du fråga om eller diskutera ditt specifika ärende ska du i första hand vända dig till din kommuns byggnadsnämnd (eller motsvarande). För dig som är i startgroparna med en badrums- eller köksrenovering är det ändå viktigt att komma ihåg att det inte bara är samhället, genom Boverket eller din kommun, som ställer krav, utan sannolikt kommer även ditt försäkringsbolag har särskilda synpunkter på vilka regler du ska följa och vad de som utför arbetet ska ha för kompetens.

Säker VVS för badrum och kök
En av de organisationer som samlar VVS-företag och sammanställer regler och riktlinjer för VVS-arbeten är Säker Vatten AB. De arbetar förebyggande för att de VVS-arbeten som utförs i svenska hem och andra byggnader sker säkert på både kort och lång sikt. Deras krav gäller företrädesvis vid vatten- och avloppsarbeten som berör dig som är potentiell VVS-kund. De senaste reglerna från Säker Vatten började gälla 1 januari 2011 och gäller både nybygge, tillbygge och ombygge/renovering. De finns att ta del av i sin helhet här.

Våtrumskontroll
Golvbranschens Våtrumskontroll, GVK, är en stiftelse ägd av AB Svensk Våtrumskontroll, samlar entreprenörer inom våtrumsarbeten och exempelvis byggherrar och förvaltare. GVK auktoriserar entreprenörer som utför arbeten med våtrum och fokuserar mycket på hur ytskikt och tätskikt ska appliceras eller monteras. Man har också kontrollanter som granskar utförda våtrumsjobb och badrumsbyggen eller renoveringar för att se om dessa följer GVK:s regler.

Andra branschorganisationer
De instanser och organisationer vi tagit upp hittills i den här artikeln är fokuserade på arbeten som rör just våtrum, alltså badrum och kök. Men det finns givetvis andra enskilda hantverkare och stora organisationer som på olika sätt jobbar med exempelvis badrumsrenoveringar och nybyggen även om det inte är deras största arbetsområde. Målaremästarna är en sådan som samlar målare vilket givetvis kan vara en nödvändig yrkeskompetens vid vissa våtrumsarbeten.

Källa