Att ha koll på sin badrumsrenovering

En badrumsrenovering ligger högt på många hemägares önskelista. Även om du anlitar en hantverkare att göra jobbet kan det vara klokt att själv ha koll på processen.

Regler för badrumsrenovering
Det är Boverkets byggregler som reglerar de krav och funktioner som gäller för ett badrum. Däremot kommer du inte få någon hjälp från Boverket när det gäller material och tekniska lösningar utan det är fastighetsägaren eller byggherren ansvarig för. Kika också på Byggmentors genomgång av byggnormer, regler och de instanser som sammanställer regelverk och kravlistor för våtrumsarbeten. Se till att ha torrt på fötterna innan badrumsrenoveringen drar igång!

Prata med försäkringsbolaget
Boverkets byggregler vid tillfället för när fastigheten byggdes är de du behöver följa när du renoverar. Men ditt försäkringsbolag har förmodligen krav på att du ska följa de regler som gäller vid tidpunkten för renoveringen. Prata därför med ditt försäkringsbolag om vad som gäller för dig eftersom det i praktiken är deras krav och riktlinjer som du ska följa.

Branschorganisationer är din vän
Golvbranschens våtrumskontroll är en bra källa för kunskap och råd när det gäller byggen och renovering av våtrum. Utnyttja deras kompetens så slipper du uppfinna hjulet på nytt.

Fukt – vän eller fiende?
Själva principen med ett badrum är det kommer finnas vatten där. Det är också vatten och fukt som kan vara hotet mot ditt våtrum. Enligt Boverkets byggregler ska du ha därför ha ett beständigt vattentätt skikt som hindrar fukt från att nå material och byggnadsdelar som inte mår bra av det. Även den mest händige hemmafixaren bör därför se till att den som installerar det vattentäta skiktet är särskilt utbildad på det området. Blir det fel kan det innebära stora kostnader för dig i framtiden.

Hål i våtrum
Generellt finns det ett bra tips – undvik hål i tätskiktet. Känner du ändå att det måste göras är det en bra idé att höra med ett proffs på området, till exempel relevant branschorganisation, för att få reda på hur man bäst går tillväga för att undvika att läckor uppstår.

Golvbrunnen
De vanligaste vattenskadorna som uppstår i våtrum är kring golvbrunnen. Ofta beror det på att den inte blivit monterad korrekt och att det inte är vattentätt mellan tätskiktet och golvbrunnen. Här gäller det att absolut inte slarva för den som utför arbetet. Dessutom kan det vara smart att titta över dina befintliga golvbrunnar eftersom äldre varianter ofta inte klarar av att hålla tätt mellan tätskikt och brunn.

Hur faller vattnet?
Golvet, eller de delar av golvet som det regelbundet kommer vatten på, ska luta mot golvbrunnen. Det är den enkla biten. Viktigt är att golvlutningen bör ligga på minst 1:150 för god avrinning och max 1:50 för inte olyckor ska ske.

Hantverkare eller gör-det-själv?
Även om det inte finns några krav i Boverkets byggregler på att en hantverkare ska utföra arbetet så väljer de flesta att låta någon kvalificerad utföra badrumsrenoveringen. Det är komplicerat att arbeta med våtutrymmen och konsekvenserna om det blir fel kan bli stora och dyra. Se därför till att lära dig fakta om badrumsrenovering för att kunna få fram ett bra avtal med den hantverkare du väljer.

Våga vara kräsen
Försök hitta en hantverkare som förstår dina önskemål och krav och som du känner förtroende för. Just för att det kan vara komplicerat att renovera badrum bör du känna dig helt nöjd med både hantverkare och avtal innan du skriver på. Ta gärna in offerter från flera olika håll för att få en överblick och känsla för de olika hantverkarna.

ROT-avdrag för badrum
Som vanligt finns det all anledning att ha ROT-avdraget i bakhuvudet när du planerar för förbättringar av ditt hem. För badrum gäller att du får göra avdrag för både badrumsrenovering och byte av badrumsinredning.

Har du renoverat badrummet? Eller går du i tankar på att göra det? Dela med dig av dina tips, varningar eller frågor i kommentarerna här nedan, eller på Byggmentors forum.

Källa